Dortmund

Dortmund, Duitsland
Dortmund, Duitsland
Dortmund, Duitsland
Dortmund, Duitsland

Nordmarkt in het gebied Nordstadt in Dortmund heeft een totale bevolking van 28.077 en is een traditionele arbeiderswijk. De wijk is vrij centraal gelegen en gekenmerkt door een hoge bevolkingsdensiteit en een groot verloop. Net als in Kuregem kwamen hier sinds de jaren 1960 heel wat Turkse ‘gastarbeiders’ terecht. De laatste tien jaren zijn vooral Bulgaarse en Roemeense migranten en, meest recent, Syrische vluchtelingen gearriveerd in de wijk. 76,5% van de bevolking heeft een migratie-achtergrond en 55,2% daarvan heeft niet de Duitse nationaliteit. De armoedegraad, in termen van het aandeel inwoners dat moet rondkomen met een uitkering, is 18,2% en daarmee een stuk hoger dan het stedelijke gemiddelde van 9%.

Vluchtelingen werden in Duitsland aanvankelijk voornamelijk gezien als slachtoffers van geweld, maar het discours heeft zich nu verplaatst naar de angst voor islamisering en voor de culturele verschillen met moslims. Op het lokale niveau, en in de drie contexten, behoren Roma tot de meest gestigmatiseerde groepen.

Net zoals dat zo is bij degenen die al langer gevestigd zijn in de wijk, zijn nieuwkomers natuurlijk erg divers in termen van herkomstlanden, leeftijd, gender, juridische status, skills, en hun intenties om te blijven of ergens anders naartoe te gaan. Het project zal nieuwkomers met verschillende achtergrond betrekken om te achterhalen op welke manier die verschillen een rol spelen in de werking van de aanwezige aankomstinfrastructuren.

Line Footer
Migrant Arrival logo