Londen

Winkeletalage, Newham Londen VK
Winkeletalage, Newham Londen VK
Immigratieadvies, Newham Londen VK
Immigratieadvies, Newham Londen VK
Reclame voor jobs en Engelse les, Newham Londen VK
Reclame voor jobs en Engelse les, Newham Londen VK

Stratford en New Town in het stadsdeel Newham in Oost-Londen, kunnen als ‘superdivers’ worden beschreven, met bewoners die niet alleen maar uiteenlopende migratieachtergrond hebben, maar ook verschillende juridische status, opleidings- en sociaal-economische achtergrond. Van de 33.271 inwoners identificeert slechts 20.9% zich als ‘blank-Brits’, 20.3% als Zuid-Aziatisch, en er is een behoorlijke groep met Afrikaanse en Caraïbische achtergrond (18.8%). Terwijl veel van deze etnische minderheden onder de vorm van postkoloniale immigratie arriveerden vanaf de jaren 1950, kent het gebied de laatste jaren een opmerkelijke toename van Oost-Europese nieuwkomers (die nu 20% van de bevolking uitmaken), Latijns-Amerikanen en Afrikanen. Niettegenstaande de herontwikkeling van het noordelijke deel van Stratford in functie van de Olympische Spelen van 2012 in Londen, blijft het gebied een van de meest kansarme van het VK. Terwijl andere gebieden in Newham een grote Zuid-Aziatische bevolking kent – te zien aan het aantal winkels, moskeeën en tempels – vangt Stratford een grotere diversiteit aan nieuwkomers op. Dat uit zich onder meer in de aanwezigheid van winkels en diensten zoals taalcursussen en immigratieadvocaten gericht op nieuwkomers met uiteenlopende achtergronden.

Line Footer
Migrant Arrival logo