Aankomstinfrastructuren

Door te kijken naar de ‘aankomstinfrastructuren’, denken we een nieuwe blik te kunnen werpen op hoe migranten incorporeren:

1.We vertrekken niet vanuit een bepaalde etnische groep maar vanuit specifieke plaatsen. Integratietheorie heeft al bij al weinig aandacht voor de rol die specifieke plaatsen spelen voor integratie. Meestal zijn het daarentegen de kenmerken van migranten zelf die centraal in de analyse staan (opleiding, sociaal-economisch, etnische achtergrond, legale status, enz.). Hoewel wij die factoren niet uit de weg gaan, zijn we in de eerste plaats geïnteresseerd in de rol die plaatsen spelen in het arriveren.

2. Door op specifieke gebieden te focussen, kijken we ook naar de rol van de diverse en al langer gevestigde bevolking bij het mee vorm geven van het proces van arriveren van nieuwkomers. Onderzoek naar integratie van nieuwkomers richt zich namelijk vaak op ‘etnische groepen’ die sterk aan mekaar hangen, op hun ruimtelijke concentratie en op de sociale relaties binnen de etnische groepen. En hoewel die steun binnen de etnische groep natuurlijk cruciaal is in het proces van arriveren, weten we daarentegen weinig over de werking van ondersteuning die door de bredere groep van al langer aanwezige migranten wordt aangeboden, overheen etnische en nationale groepsgrenzen en in afwezigheid van op voorhand aanwezige netwerken. We willen te weten komen of al lang gevestigde migranten specifieke ‘aankomstkennis’ bezitten die ze kunnen doorgeven aan nieuwkomers en of ze daarbij als een soort ‘aankomstmakelaars’ werken

3. Integratietheorie is nog maar recent gestart met de assumptie in vraag te stellen als zouden nieuwkomers integreren in de ‘mainstream samenleving’. We kijken in dit project daarentegen naar vormen van integratie zoals ze zich voordoen in plaatsen die al divers zijn zoals Nordmarkt in Dortmund (Duitsland), Kuregem in Brussel (België) en Newham in Londen (VK).

Door aankomstgebieden in Dortmund, Brussel en Londen te vergelijken, beoogt het project cruciale nieuwe kennis te vergaren over hoe migranten tegenwoordig arriveren. Terwijl er vaak vanuit wordt gegaan dat ondersteuning daarbij vanuit de overheid komt, brengt dit project de belangrijke rol van informele ondersteuning in de aandacht, en dan vooral de aankomstexpertise die ze van hun voorgangers krijgen.

Line Footer
Migrant Arrival logo